KHEN THƯỞNG PHÒNG BAN - PHÂN XƯỞNG CÁ NHÂN TIÊU BIỂU NĂM 2018

KHEN THƯỞNG PHÒNG BAN - PHÂN XƯỞNG CÁ NHÂN TIÊU BIỂU NĂM 2018

Nhằm ghi nhận những đóng góp của CB-CNV công ty trong năm 2018, ngày 24/01/2019 công ty tổ chức buổi lễ khen thưởng cho các phòng ban, phân xưởng, các CB-CNV có thành tích xuất sắc trong năm 2019 

Một số hình ảnh của buổi lễ khen thưởng 

 

 

 

 

  HOTLINE

Hotline 24/7

Hotline 1

 

Kinh Doanh 01
028 38155 167

Hotline 2

 

Kinh Doanh 02
028 38155 168

Hotline 3

 

Kinh doanh 03
028 38155 169

Facebook chat