Khen thưởng cuối năm 2017

Nhằm ghi nhận những đóng góp của CB-CNV công ty Phong Thạnh trong năm 2017, ngày 05/02/2018 công ty đã tổ chức buổi lễ khen thưởng cho các cá nhân, phòng ban- phân xưởng xuất sắc trong năm 2017, đồng thời công ty cũng tổ chức gặp mặt và tặng quà tết cho các CB-CNV có thời gian gắn bó lâu dài với công ty Phong Thạnh từ khi thành lập tới ngày hôm nay . 

Một số hình ảnh buổi lễ khen thưởng 

  HOTLINE

Hotline 24/7

Hotline 1

 

Kinh Doanh 01
028 38155 167

Hotline 2

 

Kinh Doanh 02
028 38155 168

Hotline 3

 

Kinh doanh 03
028 38155 169

Facebook chat